عاقبت تنبیه بدنی دانش آموز دبستانی توسط معلم

عاقبت تنبیه بدنی دانش آموز دبستانی توسط معلم

http://media.jamnews.ir/Original/1395/01/24/JamNewsImage22363505.png

علاوه بر معرفی معلم خطا کار مشهدی به دستگاه قضایی او سه تا 6 ماه از خدمت منفصل می شود.

عاقبت تنبیه بدنی دانش آموز دبستانی توسط معلم

(image)

علاوه بر معرفی معلم خطا کار مشهدی به دستگاه قضایی او سه تا 6 ماه از خدمت منفصل می شود.

عاقبت تنبیه بدنی دانش آموز دبستانی توسط معلم

فروش بک لینک

عکس

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author