طنزانه/شرایط معلم شدن در آموزش وپرورش

طنزانه/شرایط معلم شدن در آموزش وپرورش

نصراله خلیلی

دل خوش و امید به زندگی در زمین یا آسمان ؟ در خبری که شبیه با مزه ترین حکایت سال بود چندی قبل از طریق خبر سراسری ۲۰:۳۰اعلام شد کسانی می توانند معلم شوند که این شرایط را داشته باشند .که خوش چهره، خوش اندام و خوش لباس و قبولی در آزمون علمی که هر ۵ سال یکبار برگزار می گردد؛می تواند شغل معلمی را  احراز کنند …

طنزانه/شرایط معلم شدن در آموزش وپرورش

(image)

دل خوش و امید به زندگی در زمین یا آسمان ؟ در خبری که شبیه با مزه ترین حکایت سال بود چندی قبل از طریق خبر سراسری ۲۰:۳۰اعلام شد کسانی می توانند معلم شوند که این شرایط را داشته باشند .که خوش چهره، خوش اندام و خوش لباس و قبولی در آزمون علمی که هر ۵ سال یکبار برگزار می گردد؛می تواند شغل معلمی را  احراز کنند …

طنزانه/شرایط معلم شدن در آموزش وپرورش

خرید بک لینک

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author