ضمن خدمت

  کارشناس محترم  کارگزینی گزارش ضمن خدمت  جهت برسی ضمن خدمت پرسنل در   حق شاغل ضمنا در این گزارش دو فیلد ضمن خدمت ثبت شده در حق شاغل  و  دور ه های آموزشی قابل نمایش  می باشد. می توانید دو نوع فیلد را مقایسه کرد . ضمن خدمت اختلافی  بدست آورد    اینجا دانلود کنید […]

اخبار دنیای دیجیتال

تکنولوژی جدید

label, , , , , , , , , ,

About the author