شیوه پذیرش در آزمون دکتری ۹۶ + مواد امتحانی و ضرایب

شیوه پذیرش در آزمون دکتری ۹۶ + مواد امتحانی و ضرایب

آزمون دکتری سال 95

ثبت‌نام آزمون دکترای سال ۹۶ از هفته آینده آغاز می‌شود و پذیرش در این آزمون به دو شیوه آموزشی- پژوهشی و پژوهش محور است.

شیوه پذیرش در آزمون دکتری ۹۶ + مواد امتحانی و ضرایب

(image)

ثبت‌نام آزمون دکترای سال ۹۶ از هفته آینده آغاز می‌شود و پذیرش در این آزمون به دو شیوه آموزشی- پژوهشی و پژوهش محور است.

شیوه پذیرش در آزمون دکتری ۹۶ + مواد امتحانی و ضرایب

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author