شيوه نامه بازنشستگي سال 1395

شيوه نامه بازنشستگي سال 1395
در هيچ جايی از آموزش و پرورش تنبيه بدنی مجاز نيست/ برخورد با معلمان خشن طبق آیین نامه انضباطی

به : مديريت/ اداره آموزش و پرورش
   موضوع : شيوه نامه بازنشستگي سال 1395
 
با سلام و احترام د، به اطلاع مي رساند  به استناد ماده 103 قانون مديريت خدمات كشوري ، درباره  بازنشستگي سال جاري موارد ذيل براي  اقدام لازم ارسال مي گردد.

شيوه نامه بازنشستگي سال 1395

(image)

به : مديريت/ اداره آموزش و پرورش
   موضوع : شيوه نامه بازنشستگي سال 1395
 
با سلام و احترام د، به اطلاع مي رساند  به استناد ماده 103 قانون مديريت خدمات كشوري ، درباره  بازنشستگي سال جاري موارد ذيل براي  اقدام لازم ارسال مي گردد.

شيوه نامه بازنشستگي سال 1395

آهنگ جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author