شهرداری تهران به زنان سرپرست خانوار ۳ میلیون تومان وام می دهد

یکی از مدیران شهرداری تهران اعلام کرد به زنان سرپرست خانوار ۳ میلیون تومان وام پرداخت می شود که قرار است این میزان به ۵ میلیون تومان افزایش یابد.

world press news

تلگرام

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author