شرایط جذب دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی

شرایط جذب دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی

دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی با صدور اطلاعیه ای شرایط جذب دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد برای سال 1395 را اعلام کرد.

شرایط جذب دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی

(image)

دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی با صدور اطلاعیه ای شرایط جذب دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد برای سال 1395 را اعلام کرد.

شرایط جذب دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی

سپهر نیوز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author