سوالات ضمن خدمت خدمت آمادگی و مقابله با حوادث طبیعی و غیر مترقبه

سوالات ضمن خدمت خدمت آمادگی و مقابله با حوادث طبیعی و غیر مترقبه
با سلام و احترام به اطلاع می رساند اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران در نظر دارد دوره آموزشی (( آمادگی و مقابله با حوادث طبیعی و غیر مترقبه ” زلزله ” )) را با کد ۹۳۶۰۱۴۹۷ به مدت ۶ ساعت به صورت مجازی برگزاری نماید.   به زودی سوالات و محتوا  داخل سایت  […]

سوالات ضمن خدمت خدمت آمادگی و مقابله با حوادث طبیعی و غیر مترقبه

با سلام و احترام به اطلاع می رساند اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران در نظر دارد دوره آموزشی (( آمادگی و مقابله با حوادث طبیعی و غیر مترقبه ” زلزله ” )) را با کد ۹۳۶۰۱۴۹۷ به مدت ۶ ساعت به صورت مجازی برگزاری نماید.   به زودی سوالات و محتوا  داخل سایت  […]
سوالات ضمن خدمت خدمت آمادگی و مقابله با حوادث طبیعی و غیر مترقبه

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author