ساعت کار

ساعت کار
برخی شنیده ها حکایت از آن دارد که ساعات کاری ادرات تا ساعت ۱۴ کاهش می یابد، البته هنوز هیچ یک از مسئولان دولتی این موضوع را تایید نکرده است. هر سال با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان مسئولان تمهیداتی را برای کارکنان ادارات دولتی در نظر می گیرند. به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه […]

ساعت کار

برخی شنیده ها حکایت از آن دارد که ساعات کاری ادرات تا ساعت ۱۴ کاهش می یابد، البته هنوز هیچ یک از مسئولان دولتی این موضوع را تایید نکرده است. هر سال با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان مسئولان تمهیداتی را برای کارکنان ادارات دولتی در نظر می گیرند. به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه […]
ساعت کار

wolrd press news

label, , , , , , , , , ,

About the author