زمان اعلام نتایج تکمیل ظرفیت کنکور دانشگاه‌های فرهنگیان و شهیدرجایی مشخص شد

زمان اعلام نتایج تکمیل ظرفیت کنکور دانشگاه‌های فرهنگیان و شهیدرجایی مشخص شد
ساعت 24

زمان اعلام نتایج تکمیل ظرفیت کنکور دانشگاه‌های فرهنگیان و شهیدرجایی مشخص شد

ساعت 24
زمان اعلام نتایج تکمیل ظرفیت کنکور دانشگاه‌های فرهنگیان و شهیدرجایی مشخص شد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author