ریاست علی لاریجانی با ۲۳۷ رأی؛ کواکبیان ۱۱ رأی آورد

ریاست علی لاریجانی با ۲۳۷ رأی؛ کواکبیان ۱۱ رأی آورد

علی لاریجانی در رقابت با مصطفی کواکبیان با کسب ۲۳۷ رأی به عنوان رئیس دائم مجلس دهم برای سال اول فعالیت خانه ملت برگزیده شد.

ریاست علی لاریجانی با ۲۳۷ رأی؛ کواکبیان ۱۱ رأی آورد

(image)

علی لاریجانی در رقابت با مصطفی کواکبیان با کسب ۲۳۷ رأی به عنوان رئیس دائم مجلس دهم برای سال اول فعالیت خانه ملت برگزیده شد.

ریاست علی لاریجانی با ۲۳۷ رأی؛ کواکبیان ۱۱ رأی آورد

ganool review

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author