رژه اسب سواران عشایر میاندوآب در خیابان های این شهر + تصاویر

رژه اسب سواران عشایر میاندوآب در خیابان های این شهر + تصاویر

رژه اسب سواران عشایر میاندوآب در خیابان های شهر

به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر، اسب سواران عشایر میاندوآبی در خیابان های این شهر رژه رفتند.

رژه اسب سواران عشایر میاندوآب در خیابان های این شهر + تصاویر

(image)

به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر، اسب سواران عشایر میاندوآبی در خیابان های این شهر رژه رفتند.

رژه اسب سواران عشایر میاندوآب در خیابان های این شهر + تصاویر

عکس

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author