رویکرد وزارت آموزش و پرورش توجه به قرآن و نماز است

رویکرد وزارت آموزش و پرورش توجه به قرآن و نماز است

خبرگزاری پانا+

مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش گفت: ما در آموزش و پرورش یک تیم هستیم و رویکرد همه اعضای شورای معاونین توجه به نماز و قرآن است.

رویکرد وزارت آموزش و پرورش توجه به قرآن و نماز است

(image)

مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش گفت: ما در آموزش و پرورش یک تیم هستیم و رویکرد همه اعضای شورای معاونین توجه به نماز و قرآن است.

رویکرد وزارت آموزش و پرورش توجه به قرآن و نماز است

خرید وی پی ان

کیمیا دانلود

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author