روایت ایثار پزشک ایرانی در نجات کودکان مصدوم حلبچه/

روایت ایثار پزشک ایرانی در نجات کودکان مصدوم حلبچه/

خبرگزاری فارس: روایت ایثار پزشک ایرانی در نجات کودکان مصدوم حلبچه/ «من یک ایرانی‌ام» در کتاب درسی دانش‌آموزان عراق

فداکاری و گذشت پزشک کشورمان در زمان حملات ناجوانمردانه شیمیایی رژیم عراق به حلبچه و نجات تعدادی از کودکان مصدوم، از سال تحصیلی جدید در کتاب‌های درسی دوره ابتدایی دانش‌آموزان عراق روایت می‌شود.

روایت ایثار پزشک ایرانی در نجات کودکان مصدوم حلبچه/

(image)

فداکاری و گذشت پزشک کشورمان در زمان حملات ناجوانمردانه شیمیایی رژیم عراق به حلبچه و نجات تعدادی از کودکان مصدوم، از سال تحصیلی جدید در کتاب‌های درسی دوره ابتدایی دانش‌آموزان عراق روایت می‌شود.

روایت ایثار پزشک ایرانی در نجات کودکان مصدوم حلبچه/

بازی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author