رفع اختلال سامانه ثبت‌نام

رفع اختلال سامانه ثبت‌نام

رفع اختلال سامانه ثبت‌نام “تک کارت سرمایه” فرهنگیان مشاور معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش از رفع اختلال و حل مشکل ورود به سامانه ثبت نام “تک کارت سرمایه فرهنگیان” خبر داد. حسین روحی با بیان اینکه متاسفانه در چندروز اخیر مشکلاتی برای ورود به سامانه به علت تراکم بالا مشاهده شد گفت: خوشبختانه اشکالات این سامانه برطرف شده است. روحی افزود:‌ اگر فرهنگیان برای ورود به سامانه و ثبت نام تک کارت سرمایه با مشکل روبرو شدند می‌توانند با شماره‌های ۸۲۲۸۳۲۳۲ و ۴۰ – ۸۸۶۶۰۷۳۵ (داخلی۱۱۰۴۹) تماس و هرگونه مشکل را گزارش و یا طرح پرسش نمایند

رفع اختلال سامانه ثبت‌نام

رفع اختلال سامانه ثبت‌نام “تک کارت سرمایه” فرهنگیان مشاور معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش از رفع اختلال و حل مشکل ورود به سامانه ثبت نام “تک کارت سرمایه فرهنگیان” خبر داد. حسین روحی با بیان اینکه متاسفانه در چندروز اخیر مشکلاتی برای ورود به سامانه به علت تراکم بالا مشاهده شد گفت: خوشبختانه اشکالات این سامانه برطرف شده است. روحی افزود:‌ اگر فرهنگیان برای ورود به سامانه و ثبت نام تک کارت سرمایه با مشکل روبرو شدند می‌توانند با شماره‌های ۸۲۲۸۳۲۳۲ و ۴۰ – ۸۸۶۶۰۷۳۵ (داخلی۱۱۰۴۹) تماس و هرگونه مشکل را گزارش و یا طرح پرسش نمایند

رفع اختلال سامانه ثبت‌نام

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author