رفته بودم بازدیدشان را پس بدهم…

رفته بودم بازدیدشان را پس بدهم…

1464780970618_photo418087428607293106.jpg

وزیر بهداشت در مطلبی با عنوان “رفته بودم بازدیدشان را پس بدهم” از سفرش به پیرانشهر و دیدار با بچه‌های شین‌آباد گفت.

رفته بودم بازدیدشان را پس بدهم…

(image)

وزیر بهداشت در مطلبی با عنوان “رفته بودم بازدیدشان را پس بدهم” از سفرش به پیرانشهر و دیدار با بچه‌های شین‌آباد گفت.

رفته بودم بازدیدشان را پس بدهم…

فیلم سریال آهنگ

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author