دانلودسوالات مرحله سوم هوشمندسازی

دانلودسوالات مرحله سوم هوشمندسازی

15آذر تاریخ آزمون  مرحله  سه

ضمن خدمت هوشمندسازی    می  باشد

ضمنا  نمونه  سوالات   شمیم   دانش   مرحله دو   بصورت  فایل  اندروید

در لینک  زیر  قابل  دانلود می باشد  . ضمنا فایل اندروید  در موبایل  اندروید  قابل   اجرا  می باشد .

دانلودسوالات مرحله سوم هوشمندسازی

15آذر تاریخ آزمون  مرحله  سه

ضمن خدمت هوشمندسازی    می  باشد

ضمنا  نمونه  سوالات   شمیم   دانش   مرحله دو   بصورت  فایل  اندروید

در لینک  زیر  قابل  دانلود می باشد  . ضمنا فایل اندروید  در موبایل  اندروید  قابل   اجرا  می باشد .

دانلودسوالات مرحله سوم هوشمندسازی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author