دانش آموزان زنگ تعطیلی مدارس را به صدا درآوردند!

به رغم اصرار وزارت آموزش و پرورش بر عدم تعطیلی مدارس اما باز هم طی روزهای گذشته تعدادی از مدارس تعطیل شدند.

دانلود فیلم

خبر فرهنگیان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author