خواسته وزیر آموزش و پرورش از فرهنگیان برای حضور حداکثری در انتخابات

خبرگزاری پانا+

وزیر آموزش و پرورش ضمن ارائه توصیه هایی در خصوص حضور حداکثری مردم به خصوص فرهنگیان در صحنه انتخابات، بر این حضور تاکید کرد.

روزنامه قانون

فانتزی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author