خبر خوش خودروئی برای معلمان و فرهنگیان کشور

خبر خوش خودروئی برای معلمان و فرهنگیان کشور

فرهنگیان خبر خوش خودروئی برای معلمان و فرهنگیان کشور

بر اساس این گزارش قرارداد همکاری شرکت ایساکو و وزارت آموزش پرورش صبح دیروز به امضا رسید تا براساس آن کارت های اعتباری ویژه در اختیار فرهنگیان کشور قرار بگیرد و آنها بتوانند با شرایط ویژه از تسات اعتباری خرید قطعات اصلی و همچنین سرویس‌های تعمیرگاهی در سراسر کشور بهره مند شوند.

خبر خوش خودروئی برای معلمان و فرهنگیان کشور

(image)

بر اساس این گزارش قرارداد همکاری شرکت ایساکو و وزارت آموزش پرورش صبح دیروز به امضا رسید تا براساس آن کارت های اعتباری ویژه در اختیار فرهنگیان کشور قرار بگیرد و آنها بتوانند با شرایط ویژه از تسات اعتباری خرید قطعات اصلی و همچنین سرویس‌های تعمیرگاهی در سراسر کشور بهره مند شوند.

خبر خوش خودروئی برای معلمان و فرهنگیان کشور

گوشی موبایل

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author