خبری از تحقیق و تفحص «صندوق ذخیره فرهنگیان» نیست

خبری از تحقیق و تفحص «صندوق ذخیره فرهنگیان» نیست

خبرگزاری فارس: خبری از تحقیق و تفحص «صندوق ذخیره فرهنگیان» نیست/ بررسی اساسنامه مدارس غیردولتی در مجلس

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از بررسی اساسنامه مدارس غیردولتی در کمیسیون آموزش مجلس خبر داد.

خبری از تحقیق و تفحص «صندوق ذخیره فرهنگیان» نیست

(image)

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از بررسی اساسنامه مدارس غیردولتی در کمیسیون آموزش مجلس خبر داد.

خبری از تحقیق و تفحص «صندوق ذخیره فرهنگیان» نیست

لردگان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author