خبرنگاران باید حق گو باشند/ خبرنگاری، کار هر کسی نیست

خبرنگاران باید حق گو باشند/ خبرنگاری، کار هر کسی نیست

مدیرکل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه میاندوآب گفت: خبرنگاران باید در امر اطلاع رسانی به سه اصل شفافیت، صحت و صراحت خبر اهمیت و دقت فراوانی داده و حق را بگویند.

خبرنگاران باید حق گو باشند/ خبرنگاری، کار هر کسی نیست

(image)

مدیرکل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه میاندوآب گفت: خبرنگاران باید در امر اطلاع رسانی به سه اصل شفافیت، صحت و صراحت خبر اهمیت و دقت فراوانی داده و حق را بگویند.

خبرنگاران باید حق گو باشند/ خبرنگاری، کار هر کسی نیست

فیلم سریال آهنگ

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author