حقوق

حقوق
سخنگوی دولت گفت: افزایش حقوق کارکنان دولت با مصوبه هیات وزیران است؛ بنابراین به تعویق افتادن افزایش حقوق‌ها تا خردادماه، صحت ندارد. ما منتظر قانون بودجه هستیم، هر زمان این قانون به ما ابلاغ شد، بلافاصله اجرا خواهد شد این دغدغه برای کارمندان ایجاد نشود که از نیمه خرداد حقوق‌ها افزایش می‌یابد. وی همچنین از […]

حقوق

سخنگوی دولت گفت: افزایش حقوق کارکنان دولت با مصوبه هیات وزیران است؛ بنابراین به تعویق افتادن افزایش حقوق‌ها تا خردادماه، صحت ندارد. ما منتظر قانون بودجه هستیم، هر زمان این قانون به ما ابلاغ شد، بلافاصله اجرا خواهد شد این دغدغه برای کارمندان ایجاد نشود که از نیمه خرداد حقوق‌ها افزایش می‌یابد. وی همچنین از […]
حقوق

خرید بک لینک
label, , , , , ,

About the author