حقوق۹۵

حقوق۹۵
  محمد باقر نوبخت: حقوق معلمان متناسب با شأن و منزلت آنان نیست رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور دریافتی معلمان را ناچیز و نامناسب با شأن و منزلت معلمان دانست و گفت: جایگاه معلم ایجاب نمی‌کند که شغل دومی دارا باشد.  

حقوق۹۵

  محمد باقر نوبخت: حقوق معلمان متناسب با شأن و منزلت آنان نیست رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور دریافتی معلمان را ناچیز و نامناسب با شأن و منزلت معلمان دانست و گفت: جایگاه معلم ایجاب نمی‌کند که شغل دومی دارا باشد.  
حقوق۹۵

فروش بک لینک

دانلود موزیک

label, , , , , ,

About the author