جزییات تک کارت

جزییات تک کارت
«تک‌کارت» به‌زودی به فرهنگیان ارائه می‌شود و قرار است تمام امور اداری، مالی و رفاهی فرهنگیان در قالب تک‌کارت انجام شود. به گزارش فارس، به فرهنگیان اعلام شده است که کارت‌های شناسایی آنها …… و تک کارت فرهنگیان جایگزین آن خواهد شد و مهلت ثبت و ویرایش اطلاعات در سامانه اینترنتی مربوطه، تا …….. …….. […]

جزییات تک کارت

«تک‌کارت» به‌زودی به فرهنگیان ارائه می‌شود و قرار است تمام امور اداری، مالی و رفاهی فرهنگیان در قالب تک‌کارت انجام شود. به گزارش فارس، به فرهنگیان اعلام شده است که کارت‌های شناسایی آنها …… و تک کارت فرهنگیان جایگزین آن خواهد شد و مهلت ثبت و ویرایش اطلاعات در سامانه اینترنتی مربوطه، تا …….. …….. […]
جزییات تک کارت

پرس نیوز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author