جزئیات بازنشستگی پیش از موعد فرهنگیان

جزئیات بازنشستگی پیش از موعد فرهنگیان

1452665549934_1.jpg

خبرنگاران جوان:محمد بطحایی معاون پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در خصوص بازنشستگی پیش از موعد فرهنگیان گفت: آموزش و پرورش با این طرح کاملا موافق است چرا که برخی فرهنگیان به دلیل بیماری، گرفتاری‌های شخصی و مواردی نظیر آن به بازنشستگی پیش از موعد نیاز دارد.

جزئیات بازنشستگی پیش از موعد فرهنگیان

(image)

خبرنگاران جوان:محمد بطحایی معاون پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در خصوص بازنشستگی پیش از موعد فرهنگیان گفت: آموزش و پرورش با این طرح کاملا موافق است چرا که برخی فرهنگیان به دلیل بیماری، گرفتاری‌های شخصی و مواردی نظیر آن به بازنشستگی پیش از موعد نیاز دارد.

جزئیات بازنشستگی پیش از موعد فرهنگیان

فیلم سریال آهنگ

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author