جزئیات افزایش پلکانی حقوق بازنشستگان کشوری از خرداد

جزئیات افزایش پلکانی حقوق بازنشستگان کشوری از خرداد

خبرگزاری فارس: پذیرش 12 هزار نفر در دانشگاه فرهنگیان برای سال اینده/ آزمون استخدامی جدید نداریم

معاون فنی صندوق بازنشستگی کشوری به اعلام جزئیات افزایش پلکانی حقوق بازنشستگان کشوری پرداخت و گفت: احکام افزایش حقوق بازنشستگان صادر شده و از خردادماه اعمال می‌شود.

جزئیات افزایش پلکانی حقوق بازنشستگان کشوری از خرداد

(image)

معاون فنی صندوق بازنشستگی کشوری به اعلام جزئیات افزایش پلکانی حقوق بازنشستگان کشوری پرداخت و گفت: احکام افزایش حقوق بازنشستگان صادر شده و از خردادماه اعمال می‌شود.

جزئیات افزایش پلکانی حقوق بازنشستگان کشوری از خرداد

car

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author