جزئیات آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 95

جزئیات آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 95

در هيچ جايی از آموزش و پرورش تنبيه بدنی مجاز نيست/ برخورد با معلمان خشن طبق آیین نامه انضباطی

مدیرکل دفتر وزارتی آموزش و پرورش گفت: هم چنان درانتظار پاسخ سازمان مدیریت برای صدور مجوز آزمون استخدامی هستیم .

جزئیات آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 95

(image)

مدیرکل دفتر وزارتی آموزش و پرورش گفت: هم چنان درانتظار پاسخ سازمان مدیریت برای صدور مجوز آزمون استخدامی هستیم .

جزئیات آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 95

دانلود فیلم جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author