جذب دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیان در آموزش و پرورش

جذب دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیان در آموزش و پرورش

خبرگزاری فارس: پذیرش 12 هزار نفر در دانشگاه فرهنگیان برای سال اینده/ آزمون استخدامی جدید نداریم

 معاون شورای عالی آموزش و پرورش گفت: ۱۸ هزارنیروی آموزش دیده برای حرفه معلمی امسال وارد بازارکار می شوند.

جذب دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیان در آموزش و پرورش

(image)

 معاون شورای عالی آموزش و پرورش گفت: ۱۸ هزارنیروی آموزش دیده برای حرفه معلمی امسال وارد بازارکار می شوند.

جذب دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیان در آموزش و پرورش

استخدام

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author