ثبت سامانه حقوق مزایا

ثبت سامانه حقوق مزایا

سامانه ثبت حقوق و مزایا راه‌اندازی می‌شود

بررسی لایحه برنامه ششم توسعه دیروز هم در دو نوبت صبح و عصر جلسه علنی مجلس ادامه یافت. بر اساس یکی از مهم‌ترین مصوبات دیروز مجلس، دولت مکلف شد تا نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا در سال اول برنامه اقدام کند.

گفتنی است به جز وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی که از شمول این حکم مستثنی شدند، بقیه دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی ملزم به اجرای این قانون خواهند بود.  اجرای این حکم درخصوص بنگاه‌های اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات،‌ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی تنها با مجوز شورای عالی امنیت ملی مجاز است.

همچنین با رأی نمایندگان مجلس استنکاف از ارائه اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای مدیران و مقامات مشمول محکومیت قضایی می‌شود. دولت نیز بر اساس همین مصوبه مکلف به اتخاذ ساز و کارهای مناسب نظامات پرداخت حقوق و مزایا شد. در قسمت دیگری از جلسه دیروز نمایندگان مجلس با تصویب ماده‌ای از لایحه برنامه ششم توسعه دولت را مکلف کردند تا با تمهیداتی اختلاف حقوق و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری‌بگیران در سنوات مختلف را در پایان برنامه به ۱۰ درصد برساند.

بر اساس این ماده دولت مکلف است بررسی‌های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و همسان‌سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف، با استفاده از سامانه امتیازی جامع در سال اول اجرای این قانون اقدام کند.

همچنین با تصویب دیروز مجلس، بودجه سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر تا پایان برنامه ششم مستقل می‌شود.  نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای دیگر هم دولت را مکلف کردند که مجتمع‌های اداری و مورد نیاز شهرستان‌ها و بخش‌های جدیدالتأسیس را تأمین کند. لازم به ذکر است که در حاشیه جلسات علنی دیروز، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از تلاش رئیس مجلس برای رفع ایرادات دولت به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم خبر داد.

غلامرضا تاجگردون در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: دولت برخی ایراداتی را به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم وارد کرده بود که مهم‌ترین آنها تحمیل بار مالی به دولت بود اما برخی از این ایرادات در جریان بررسی جزئیات برنامه ششم در صحن علنی در حال رفع شدن است.   وی افزود: من فکر می‌کنم مدیریت جلسه به این سمت می‌رود که ایرادات دولت به گزارش کمیسیون تلفیق مرتفع شود. اگرچه مواردی هم بوده که اصلاح نشده اما به نظر می‌رسد آقای لاریجانی تلاش می‌کند اصلاحات لازم را در برنامه ششم انجام دهد و نمایندگان هم برای اعمال این اصلاحات همکاری می‌کنند

ثبت سامانه حقوق مزایا

سامانه ثبت حقوق و مزایا راه‌اندازی می‌شود

بررسی لایحه برنامه ششم توسعه دیروز هم در دو نوبت صبح و عصر جلسه علنی مجلس ادامه یافت. بر اساس یکی از مهم‌ترین مصوبات دیروز مجلس، دولت مکلف شد تا نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا در سال اول برنامه اقدام کند.

گفتنی است به جز وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی که از شمول این حکم مستثنی شدند، بقیه دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی ملزم به اجرای این قانون خواهند بود.  اجرای این حکم درخصوص بنگاه‌های اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات،‌ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی تنها با مجوز شورای عالی امنیت ملی مجاز است.

همچنین با رأی نمایندگان مجلس استنکاف از ارائه اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای مدیران و مقامات مشمول محکومیت قضایی می‌شود. دولت نیز بر اساس همین مصوبه مکلف به اتخاذ ساز و کارهای مناسب نظامات پرداخت حقوق و مزایا شد. در قسمت دیگری از جلسه دیروز نمایندگان مجلس با تصویب ماده‌ای از لایحه برنامه ششم توسعه دولت را مکلف کردند تا با تمهیداتی اختلاف حقوق و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری‌بگیران در سنوات مختلف را در پایان برنامه به ۱۰ درصد برساند.

بر اساس این ماده دولت مکلف است بررسی‌های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و همسان‌سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف، با استفاده از سامانه امتیازی جامع در سال اول اجرای این قانون اقدام کند.

همچنین با تصویب دیروز مجلس، بودجه سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر تا پایان برنامه ششم مستقل می‌شود.  نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای دیگر هم دولت را مکلف کردند که مجتمع‌های اداری و مورد نیاز شهرستان‌ها و بخش‌های جدیدالتأسیس را تأمین کند. لازم به ذکر است که در حاشیه جلسات علنی دیروز، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از تلاش رئیس مجلس برای رفع ایرادات دولت به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم خبر داد.

غلامرضا تاجگردون در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: دولت برخی ایراداتی را به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم وارد کرده بود که مهم‌ترین آنها تحمیل بار مالی به دولت بود اما برخی از این ایرادات در جریان بررسی جزئیات برنامه ششم در صحن علنی در حال رفع شدن است.   وی افزود: من فکر می‌کنم مدیریت جلسه به این سمت می‌رود که ایرادات دولت به گزارش کمیسیون تلفیق مرتفع شود. اگرچه مواردی هم بوده که اصلاح نشده اما به نظر می‌رسد آقای لاریجانی تلاش می‌کند اصلاحات لازم را در برنامه ششم انجام دهد و نمایندگان هم برای اعمال این اصلاحات همکاری می‌کنند

ثبت سامانه حقوق مزایا

label

About the author