تکذیب

تکذیب
مشاور وزیر آموزش و پرورش خبر استعفای فانی که در شبکه های اجتماعی بازنشر می شود را تکذیب کرد. محمد فاضل در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ی متن استعفای وزیر آموزش و پرورش که در شبکه های اجتماعی بازنشر می شود، گفت: این خبر را به شدت تکذیب می کنیم.  شایعه استعفای وزیر آموزش […]

تکذیب

مشاور وزیر آموزش و پرورش خبر استعفای فانی که در شبکه های اجتماعی بازنشر می شود را تکذیب کرد. محمد فاضل در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ی متن استعفای وزیر آموزش و پرورش که در شبکه های اجتماعی بازنشر می شود، گفت: این خبر را به شدت تکذیب می کنیم.  شایعه استعفای وزیر آموزش […]
تکذیب

بک لینک رنک 8

label, , , , , ,

About the author