تمدیدتک کارت

تمدیدتک کارت

 تمدید مهلت ثبت نام تک کارت فرهنگیان              مدیر عامل موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان از تمدید مهلت ثبت نام تک کارت فرهنگیان خبر داد.

شهاب الدین غندالی مدیر عامل موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان در گفت و گو با خبرنگار اظهار داشت: تک کارت فرهنگیان با همکاری بانک سرمایه و وزارت آموزش و پرورش برای فرهنگیان تدوین شده که امکانات بیشتری نسبت با کارت‌های شناسایی قدیمی فرهنگیان دارد.
وی با اشاره به تمدید زمان ثبت نام عنوان کرد: زمان ثبت نام این کارت‌ها با توجه به آمار بالای فرهنگیان تا ٢٢ تیر ماه تمدید شد و فرهنگیان می توانند با  مراجعه به سامانه profile.medu.ir نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

مدیر عامل موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان در ادامه بیان کرد: تک کارت فرهنگیان زیر ساختی است که تمام قابلیت های الکترونیکی را دربر می گیرد همچنین افزودن هر خدمتی جدید به امکانات تک  کارت ها به راحتی انجام می شود.

تمدیدتک کارت

 تمدید مهلت ثبت نام تک کارت فرهنگیان              مدیر عامل موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان از تمدید مهلت ثبت نام تک کارت فرهنگیان خبر داد.

(image)

شهاب الدین غندالی مدیر عامل موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان در گفت و گو با خبرنگار اظهار داشت: تک کارت فرهنگیان با همکاری بانک سرمایه و وزارت آموزش و پرورش برای فرهنگیان تدوین شده که امکانات بیشتری نسبت با کارت‌های شناسایی قدیمی فرهنگیان دارد.
وی با اشاره به تمدید زمان ثبت نام عنوان کرد: زمان ثبت نام این کارت‌ها با توجه به آمار بالای فرهنگیان تا ٢٢ تیر ماه تمدید شد و فرهنگیان می توانند با  مراجعه به سامانه profile.medu.ir نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

مدیر عامل موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان در ادامه بیان کرد: تک کارت فرهنگیان زیر ساختی است که تمام قابلیت های الکترونیکی را دربر می گیرد همچنین افزودن هر خدمتی جدید به امکانات تک  کارت ها به راحتی انجام می شود.

تمدیدتک کارت

هنر

label, , , , , , , , , ,

About the author