تعیین وضعیت پرداخت معوقات پذیرفته شدگان آزمون استخدامی

تعیین وضعیت پرداخت معوقات پذیرفته شدگان آزمون استخدامی

استخدام

نعمت‌اله موسی‌پور معاون آموزشی دانشگاه فرهنگیان در خصوص وضعیت پرداخت شهریه پذیرفته‌شدگان در آزمون استخدامی سال گذشته گفت: 50 درصد از هزینه‌های دوره آموزشی توسط آموزش و پرورش پرداخت می‌شود و متقاضیان فقط 50 درصد از هزینه‌ها را باید پرداخت کنند.

تعیین وضعیت پرداخت معوقات پذیرفته شدگان آزمون استخدامی

(image)

نعمت‌اله موسی‌پور معاون آموزشی دانشگاه فرهنگیان در خصوص وضعیت پرداخت شهریه پذیرفته‌شدگان در آزمون استخدامی سال گذشته گفت: 50 درصد از هزینه‌های دوره آموزشی توسط آموزش و پرورش پرداخت می‌شود و متقاضیان فقط 50 درصد از هزینه‌ها را باید پرداخت کنند.

تعیین وضعیت پرداخت معوقات پذیرفته شدگان آزمون استخدامی

ganool review

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author