تعطیلی مدارس

تعطیلی مدارس

🚩به علت تداوم آلودگی هوا، همه مقاطع تحصیلی استان تهران به جز پردیس، دماوند و فیروزکوه فردا چهارشنبه تعطیل است.

🔹همچنین فردا طرح زوج و فرد از درب منازل اجرا شده و محدوده طرح زوج و فرد جزو محوده طرح ترافیک محسوب می شود.
🔹فروش طرح ترافیک روزانه همچنان ممنوع است.

 

تعطیلی مدارس

(image) به علت تداوم آلودگی هوا، همه مقاطع تحصیلی استان تهران به جز پردیس، دماوند و فیروزکوه فردا چهارشنبه تعطیل است.

(image) همچنین فردا طرح زوج و فرد از درب منازل اجرا شده و محدوده طرح زوج و فرد جزو محوده طرح ترافیک محسوب می شود.
(image) فروش طرح ترافیک روزانه همچنان ممنوع است.

 

تعطیلی مدارس

label, , , , , , , ,

About the author