تعطیلی مدارس اردبیل برای سومین روز متوالی

تعطیلی مدارس اردبیل برای سومین روز متوالی

بر اثر بارش برف و برودت هوا سریال تعطیلی مدارس در برخی شهرستان استان اردبیل برای سومین روز متوالی تکرار شد.

تعطیلی مدارس اردبیل برای سومین روز متوالی

(image)

بر اثر بارش برف و برودت هوا سریال تعطیلی مدارس در برخی شهرستان استان اردبیل برای سومین روز متوالی تکرار شد.

تعطیلی مدارس اردبیل برای سومین روز متوالی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author