تصویب آیین‌نامه اجرایی دریافت مالیات از برخی نهادها در کمیسیون اقتصادی دولت

تصویب آیین‌نامه اجرایی دریافت مالیات از برخی نهادها در کمیسیون اقتصادی دولت

خبرگزاری فارس: تصویب آیین‌نامه اجرایی دریافت مالیات از برخی نهادها در کمیسیون اقتصادی دولت

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش با اشاره به دریافت مالیات از نهادها به نفع آموزش و پرورش گفت: آیین‌نامه اجرایی دریافت مالیات از برخی نهادها و ارگان‌ها در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شد.

تصویب آیین‌نامه اجرایی دریافت مالیات از برخی نهادها در کمیسیون اقتصادی دولت

(image)

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش با اشاره به دریافت مالیات از نهادها به نفع آموزش و پرورش گفت: آیین‌نامه اجرایی دریافت مالیات از برخی نهادها و ارگان‌ها در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شد.

تصویب آیین‌نامه اجرایی دریافت مالیات از برخی نهادها در کمیسیون اقتصادی دولت

روزنامه قانون

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author