تشکیل شورای ارتقای شاخص های آموزش و پرورش مناطق محروم

تشکیل شورای ارتقای شاخص های آموزش و پرورش مناطق محروم

خبرگزاری پانا+

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: در آموزش و پرورش شورای ارتقای شاخص های آموزش و پرورش مناطق محروم تشکیل شده است و موضوع پوشش کودکان بازمانده از تحصیل بررسی می شود.

تشکیل شورای ارتقای شاخص های آموزش و پرورش مناطق محروم

(image)

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: در آموزش و پرورش شورای ارتقای شاخص های آموزش و پرورش مناطق محروم تشکیل شده است و موضوع پوشش کودکان بازمانده از تحصیل بررسی می شود.

تشکیل شورای ارتقای شاخص های آموزش و پرورش مناطق محروم

موسیقی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author