تحول

تحول
معاون دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه لازمه تحول در آموزش و پرورش توجه به نیروی انسانی است، گفت :باید به سمت منابع انسانی با صلاحیت حرفه ای حرکت کنیم. عابدینی معاون دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار   گفت: اگر قرار است در آموزش و پرورش تحولی ایجاد […]

تحول

معاون دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه لازمه تحول در آموزش و پرورش توجه به نیروی انسانی است، گفت :باید به سمت منابع انسانی با صلاحیت حرفه ای حرکت کنیم. عابدینی معاون دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار   گفت: اگر قرار است در آموزش و پرورش تحولی ایجاد […]
تحول

cars

اتوموبیل

label, , , , , ,

About the author