بیشترین درصد تخلفات فرهنگیان به «غیبت غیرموجه» اختصاص دارد

بیشترین درصد تخلفات فرهنگیان به «غیبت غیرموجه» اختصاص دارد

خبرگزاری فارس: بیشترین درصد تخلفات فرهنگیان به «غیبت غیرموجه» اختصاص دارد

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش گفت: به‌رغم اینکه بیشتر فرهنگیان ما را بانوان تشکیل می‌دهند اما سه‌چهارم از تخلفات توسط آقایان انجام می‌شود و غیبت غیرموجه بیشترین درصد تخلفات را شامل می‌شود.

بیشترین درصد تخلفات فرهنگیان به «غیبت غیرموجه» اختصاص دارد

(image)

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش گفت: به‌رغم اینکه بیشتر فرهنگیان ما را بانوان تشکیل می‌دهند اما سه‌چهارم از تخلفات توسط آقایان انجام می‌شود و غیبت غیرموجه بیشترین درصد تخلفات را شامل می‌شود.

بیشترین درصد تخلفات فرهنگیان به «غیبت غیرموجه» اختصاص دارد

یوزر و پسورد نود 32

سپهر نیوز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author