بیانیه سازمان معلمان ایران

فرهنگیان به چه کسی و یا به کدام گروه سیاسی رای می دهند؟

هر گونه تک روی و یا ائتلاف های موازی با نام فرهنگیان٬ مغایر با اهداف ملی و صنفی می باشد “

اخبار دنیای تکنولوژی

شبکه خانگی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author