بودجه 1397 آموزش پر ورش

بودجه 1397 آموزش پر ورش

دولت برای سال ۹۷ چه اعتباری را به آموزش‌وپرورش اختصاص داد؟+ جداول

 به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، براساس بودجه پیشنهادی دولت، برای وزارت آموزش‌وپرورش در لایحه بودجه سال ۹۷ اعتباری معادل ۳۵ هزار ۹۸۴ میلیارد و ۷۰۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اختصاص یافته است. بودجه استانی آموزش‌وپرورش در سال ۹۷، ۳۳ هزار میلیارد و ۱۵۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و برای اعتبارات اجرایی این […]

 

 

به گزارش خبرنگار اجتماعی ، براساس بودجه پیشنهادی دولت، برای وزارت آموزش‌وپرورش در لایحه بودجه سال ۹۷ اعتباری معادل ۳۵ هزار ۹۸۴ میلیارد و ۷۰۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اختصاص یافته است.

بودجه استانی آموزش‌وپرورش در سال ۹۷، ۳۳ هزار میلیارد و ۱۵۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و برای اعتبارات اجرایی این وزارتخانه دو هزار و ۸۳۱ میلیارد و ۳۰۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اختصاص یافته است.

بودجه پیشنهادی برای سال ۱۳۹۶ آموزش و پرورش عبارت بود از ۳۱ هزار و ۶۸۱ میلیارد و ۵۶۲ میلیون تومان.

بودجه سازمان‌های زیر مجموعه وزارت آموزش‌وپرورش عبارتند از:

دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش: ۵ میلیارد و ۷۹۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان.

کمک به تأمین سرانه دانش‌آموزی: ۲۸۶ میلیارد و ۸۴۹ میلیون تومان.

طرح جامع حمایت و ارتقاء پوشش تحصیلی مناطق محروم: ۴۸۵ میلیارد تومان.

فعالیت‌های تربیت بدنی و ارتقا سلامت دانش‌آموزان: ۱۷۴ میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان.

توسعه کمی و کیفی آموزش پیش از دبستانی: ۷۳ میلیارد و ۷۷۵ میلیون تومان.

برون سپاری و توسعه مشارکت‌ در آموزش‌های کاردانش: ۶۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان.

فعالیت‌های پرورشی و امور تربیتی دانش‌آموزان: ۱۹۷ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان.

صندوق ذخیره فرهنگیان: ۶۳ میلیارد تومان.

خرید خدمات آموزشی در مناطق کمتر برخوردار: ۳۰۰ میلیارد تومان.

کیفیت بخشی به فعالیت‌های آموزشی و پرورشی و توسعه عدالت آموزشی: ۲۸۸ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان.

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی: ۱۱۵ میلیارد و ۶۹۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان.

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش: ۹ میلیارد و ۳۷۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان.

سازمان مدارس غیردولتی: ۳۴ میلیارد و ۷۹۶ میلیون تومان.

دانشگاه شهید رجایی: ۷۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان.

سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور: ۶۶ میلیارد و ۳۴۲ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان.

دانشگاه فرهنگیان: ۴۷۸ میلیارد و ۹۹۰ میلیون تومان.

سازمان آموزش و پرورش استثنایی: ۱۱۰ میلیارد و ۶۱۰ میلیون تومان.

سازمان نهضت سوادآموزی: ۳۵۸ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان.

یارانه شیر مدارس: ۲۰۰ میلیارد تومان.

دولت همچنین در لایحه بودجه سال ۹۷ پیشنهاد داده است از ابتدای سال ۹۷ تمام منابع و درآمدهای وزارت اموزش و پرورش و ادارات کل آموزش و پرورش استانها اختصاصی می‌شود.

به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود به منظور ساماندهی و بهینه سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی نسبت به احداث، بازسازی وبهره برداری از آنها اقدام کند. تغییر کاربری موضوع این بند به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان و تصویب کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صورت می‌گیرد.

 

بودجه 1397 آموزش پر ورش

دولت برای سال ۹۷ چه اعتباری را به آموزش‌وپرورش اختصاص داد؟+ جداول

 به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، براساس بودجه پیشنهادی دولت، برای وزارت آموزش‌وپرورش در لایحه بودجه سال ۹۷ اعتباری معادل ۳۵ هزار ۹۸۴ میلیارد و ۷۰۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اختصاص یافته است. بودجه استانی آموزش‌وپرورش در سال ۹۷، ۳۳ هزار میلیارد و ۱۵۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و برای اعتبارات اجرایی این […]

 

 

به گزارش خبرنگار اجتماعی ، براساس بودجه پیشنهادی دولت، برای وزارت آموزش‌وپرورش در لایحه بودجه سال ۹۷ اعتباری معادل ۳۵ هزار ۹۸۴ میلیارد و ۷۰۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اختصاص یافته است.

بودجه استانی آموزش‌وپرورش در سال ۹۷، ۳۳ هزار میلیارد و ۱۵۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و برای اعتبارات اجرایی این وزارتخانه دو هزار و ۸۳۱ میلیارد و ۳۰۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اختصاص یافته است.

(image)

بودجه پیشنهادی برای سال ۱۳۹۶ آموزش و پرورش عبارت بود از ۳۱ هزار و ۶۸۱ میلیارد و ۵۶۲ میلیون تومان.

بودجه سازمان‌های زیر مجموعه وزارت آموزش‌وپرورش عبارتند از:

دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش: ۵ میلیارد و ۷۹۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان.

کمک به تأمین سرانه دانش‌آموزی: ۲۸۶ میلیارد و ۸۴۹ میلیون تومان.

طرح جامع حمایت و ارتقاء پوشش تحصیلی مناطق محروم: ۴۸۵ میلیارد تومان.

(image)

فعالیت‌های تربیت بدنی و ارتقا سلامت دانش‌آموزان: ۱۷۴ میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان.

توسعه کمی و کیفی آموزش پیش از دبستانی: ۷۳ میلیارد و ۷۷۵ میلیون تومان.

برون سپاری و توسعه مشارکت‌ در آموزش‌های کاردانش: ۶۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان.

فعالیت‌های پرورشی و امور تربیتی دانش‌آموزان: ۱۹۷ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان.

صندوق ذخیره فرهنگیان: ۶۳ میلیارد تومان.

خرید خدمات آموزشی در مناطق کمتر برخوردار: ۳۰۰ میلیارد تومان.

کیفیت بخشی به فعالیت‌های آموزشی و پرورشی و توسعه عدالت آموزشی: ۲۸۸ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان.

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی: ۱۱۵ میلیارد و ۶۹۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان.

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش: ۹ میلیارد و ۳۷۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان.

سازمان مدارس غیردولتی: ۳۴ میلیارد و ۷۹۶ میلیون تومان.

دانشگاه شهید رجایی: ۷۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان.

سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور: ۶۶ میلیارد و ۳۴۲ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان.

دانشگاه فرهنگیان: ۴۷۸ میلیارد و ۹۹۰ میلیون تومان.

(image)

سازمان آموزش و پرورش استثنایی: ۱۱۰ میلیارد و ۶۱۰ میلیون تومان.

سازمان نهضت سوادآموزی: ۳۵۸ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان.

یارانه شیر مدارس: ۲۰۰ میلیارد تومان.

دولت همچنین در لایحه بودجه سال ۹۷ پیشنهاد داده است از ابتدای سال ۹۷ تمام منابع و درآمدهای وزارت اموزش و پرورش و ادارات کل آموزش و پرورش استانها اختصاصی می‌شود.

به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود به منظور ساماندهی و بهینه سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی نسبت به احداث، بازسازی وبهره برداری از آنها اقدام کند. تغییر کاربری موضوع این بند به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان و تصویب کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صورت می‌گیرد.

 

بودجه 1397 آموزش پر ورش

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author