برگزاری آزمون «اعزام معلم به خارج از کشور» در انتظار تصمیم‌گیری مسئولان

برگزاری آزمون «اعزام معلم به خارج از کشور» در انتظار تصمیم‌گیری مسئولان

100-84.jpg

رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه امر سازماندهی معلمان تا دوماه آینده به اتمام می‌رسد گفت: تصمیم گیری برای برگزاری آزمون اعزام معلم به خارج از کشور پس از سازماندهی معلمان انجام خواهد شد.

برگزاری آزمون «اعزام معلم به خارج از کشور» در انتظار تصمیم‌گیری مسئولان

(image)

رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه امر سازماندهی معلمان تا دوماه آینده به اتمام می‌رسد گفت: تصمیم گیری برای برگزاری آزمون اعزام معلم به خارج از کشور پس از سازماندهی معلمان انجام خواهد شد.

برگزاری آزمون «اعزام معلم به خارج از کشور» در انتظار تصمیم‌گیری مسئولان

خرید بک لینک

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author