برنامه‌های وزارت آموزش و پرورش براساس اسناد بالادستی تدوین می‌شود/ المپیادهای بین‌رشته‌ای در مدارس برگزار شود

برنامه‌های وزارت آموزش و پرورش براساس اسناد بالادستی تدوین می‌شود/ المپیادهای بین‌رشته‌ای در مدارس برگزار شود
تسنیم

برنامه‌های وزارت آموزش و پرورش براساس اسناد بالادستی تدوین می‌شود/ المپیادهای بین‌رشته‌ای در مدارس برگزار شود

تسنیم
برنامه‌های وزارت آموزش و پرورش براساس اسناد بالادستی تدوین می‌شود/ المپیادهای بین‌رشته‌ای در مدارس برگزار شود

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author