برخورد وزارت اطلاعات با عوامل جعل مدارک تحصیلی

برخورد وزارت اطلاعات با عوامل جعل مدارک تحصیلی

رئیس سازمان مدارس غیردولتی درخصوص جعل مدارک تحصیلی، گفت: این واژه برای تمامی مدارک وجود دارد و فقط منحصر به آموزش و پرورش نیست که در این خصوص وزارت اطلاعات با عوامل آن که بیرون از سیستم آموزش وپرورش بوده‌اند، برخورد کرد.

اتوبیوگرافی

میهن دانلود

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author