اهدای اعضای بدن دانش‌آموز مازندرانی به 10 بیمار

اهدای اعضای بدن دانش‌آموز مازندرانی به 10 بیمار

خبرگزاری فارس: اهدای اعضای بدن دانش‌آموز مازندرانی به 10 بیمار

اعضای بدن دانش‌آموز ورزشکار مازندرانی که در سانحه تصادف دچار مرگ مغزی شده بود، به 10 بیمار اهدا شد.

اهدای اعضای بدن دانش‌آموز مازندرانی به 10 بیمار

(image)

اعضای بدن دانش‌آموز ورزشکار مازندرانی که در سانحه تصادف دچار مرگ مغزی شده بود، به 10 بیمار اهدا شد.

اهدای اعضای بدن دانش‌آموز مازندرانی به 10 بیمار

موسیقی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author