انحراف در فلسفه مدارس هیئت امنایی

بوفه مدارس

دریافت پول در مدارس هیئت امنایی واقعیت محرزی است که خانواده ها با آن درگیر هستند اما مسئولان آموزش و پرورش همیشه سعی در انکار آن دارند. دریافتی هایی که رقم آن گاهی میلیونی می شود.

دانلود فیلم جدید

خرید غذا

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author