انتقال فرهنگیان در سال ۹۵ یک مرحله‌ای است

انتقال فرهنگیان در سال ۹۵ یک مرحله‌ای است

انتقال فرهنگیان در سال ۹۵ یک مرحله‌ای است

 مدیرکل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش گفت: نقل و انتقال فرهنگیان امسال یک بار انجام می‌شود، زیرا در زمان و هزینه صرفه جویی خواهد شد.

انتقال فرهنگیان در سال ۹۵ یک مرحله‌ای است

(image)

 مدیرکل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش گفت: نقل و انتقال فرهنگیان امسال یک بار انجام می‌شود، زیرا در زمان و هزینه صرفه جویی خواهد شد.

انتقال فرهنگیان در سال ۹۵ یک مرحله‌ای است

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 6

ganool review

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author