انتقاد معاون وزیرآموزش و پرورش به طرح «شهاب» و جداسازی دانش‌آموزان

انتقاد معاون وزیرآموزش و پرورش به طرح «شهاب» و جداسازی دانش‌آموزان
رکنا

انتقاد معاون وزیرآموزش و پرورش به طرح «شهاب» و جداسازی دانش‌آموزان

رکنا
انتقاد معاون وزیرآموزش و پرورش به طرح «شهاب» و جداسازی دانش‌آموزان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author