امیدواریم این سفر عامل توسعه آذربایجان غربی باشد

امیدواریم این سفر عامل توسعه آذربایجان غربی باشد

رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت: امیدواریم سفر به استان آذربایجان غربی مایه خیر و برکت و توسعه همه جانبه این استان باشد.

امیدواریم این سفر عامل توسعه آذربایجان غربی باشد

(image) رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت: امیدواریم سفر به استان آذربایجان غربی مایه خیر و برکت و توسعه همه جانبه این استان باشد.

امیدواریم این سفر عامل توسعه آذربایجان غربی باشد

دانلود موزیک

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author