امکان خرید اینترنتی دارندگان کارت‌های اعتباری کالای ایرانی فراهم شد

امکان خرید اینترنتی دارندگان کارت‌های اعتباری کالای ایرانی فراهم شد

امکان خرید اینترنتی دارندگان کارت‌های اعتباری کالای ایرانی فراهم شد

مدیرعامل اتحادیه تعاونی مصرف فرهنگیان در رابطه با اجرای طرح خرید کالای ایرانی در فروشگاه‌های این مجموعه اظهار داشت: در واقع این طرح از 2 سال پیش آغاز شده بود و جزو 3 طرح اصلی دولت در حوزه اقتصادی دولت بود.

امکان خرید اینترنتی دارندگان کارت‌های اعتباری کالای ایرانی فراهم شد

(image)

مدیرعامل اتحادیه تعاونی مصرف فرهنگیان در رابطه با اجرای طرح خرید کالای ایرانی در فروشگاه‌های این مجموعه اظهار داشت: در واقع این طرح از 2 سال پیش آغاز شده بود و جزو 3 طرح اصلی دولت در حوزه اقتصادی دولت بود.

امکان خرید اینترنتی دارندگان کارت‌های اعتباری کالای ایرانی فراهم شد

آلرژی و تغذیه

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author